THỬ THÁCH

CHƠI & TỰ LẬP TRÌNH 3 GAMES

MIỄN PHÍ
Thời lượng: 4 giờ ~ 2 buổi 
Hình thức: Online


DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG CẦN GIỎI MÔN TOÁN & TIẾNG ANH 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giúp học sinh định hướng nghề nghiệp và kiểm tra sự phù hợp của bản thân với ngành Công nghệ thông tin
Giải đáp các thắc mắc về ngành nghề:
Thử thách bản thân mình với một lĩnh vực mới
- Ngành Công nghệ thông tin có thực sự khó?
- Có thực sự phải thật giỏi môn Toán và Tiếng Anh mới tự lập trình được game?
- Có thực sự ngành Công nghệ thông tin chỉ phù hợp với nam giới?
- Có thực sự ngành Công nghệ thông tin là một ngành khô khan?

Tham gia ngay THỬ THÁCH CHƠI & TỰ LẬP TRÌNH 3 GAMES để trả lời các băn khoăn trên & kiểm tra sự phù hợp của bản thân với ngành CNTT

THAM GIA

Vẫn là THAM GIA
nhưng là màu khác

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỬ THÁCH

LƯU Ý KHI THAM GIA THỬ THÁCH

CÓ MÁY TÍNH CÁ NHÂN (LAPTOP/PC)

TẬP TRUNG KHÔNG BỎ CUỘC

KẾT NỐI MẠNG ỔN ĐỊNH

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH ĐANG HỌC LỚP 12

03

Tự lập trình 3 game

1255

Học sinh đã tham gia

99%

Hài lòng về khóa học

100%

Vui & hứng thú

Cam kết

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin -  CodeGym
Trường Đại học Thành Đô
Địa chỉ: Km15, QL 32, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội 
Hotline: 0933 68 62 66
Website: daihoc.codegym.vn

LIÊN HỆ